All Posts in Category

DỊCH VỤ

Đời đá sẽ ngọt ngào

thai thác đá

“Bùm”. Tiếng nổ vừa dứt. Sức công phá của hàng tạ thuốc nổ khiến những tảng đá lớn tách ra khỏi núi. Những viên đá to, đá nhỏ rơi vào máy xúc kêu bôm bốp. Bụi đá bay mù mịt.…

Xem tiếp

Liên hệ với chúng tôi: